Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

INFORMATOR DLA RODZICÓW -ZDALNE NAUCZANIE

 

REGULAMIN ORGANIZACJI ZAJĘĆ W CZASIE REŻIMU SANITARNEGO ORAZ ZASADY PRZYGOTOWANIA SZKOŁY DO PRACY Z WYKORZYSTANIEM METOD I TECHNIK KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19

 

 1. Sposób komunikacji

Podstawową drogą komunikacji ucznia i rodzica ze szkołą jest e-dziennik .

Zajęcia prowadzone są w aplikacji MS Teams, klasy1-3 mogą korzystać z programu Skype.

Uczniowie logują się na stronie www.office.com i przechodzą do aplikacji MS Teams lub bezpośrednio w aplikacji MS Teams . Logują się za pomocą przyznanego loginu i hasła, które zmieniają podczas pierwszego logowania.   

 1. Kształcenie na odległość będzie odbywało się wg planu lekcji z dnia 1.09.2020r. z zachowaniem właściwej higieny pracy umysłowej uczniów z uwzględnieniem ich możliwości psychofizycznych.

   1 lekcja -  7.45-8.30
   2 lekcja -  8.40-9.25 
   3 lekcja  - 9.35-10.20
   4 lekcja  - 10.30-11.15 
   5 lekcja - ​11.30-12.15 
   6 lekcja  - 12.25-13.10 
   7 lekcja  - 13.20-14.05
   8 lekcja  - 14.10-14.55   
   9 lekcja   - 14.55-15.40  

 1. Lekcja zdalna trwa 30 min.  Nie dotyczy to sprawdzianów z większej części materiału - wtedy czas pracy jest wydłużony. Pozostały czas nauczyciel wykorzystuje na indywidualne spotkania z uczniami danej klasy. Zajęcia rewalidacyjne trwają 45 minut.
 2. Zasady oceniania podczas nauki zdalnej zawarte są w Statucie szkoły oraz w Przedmiotowych Zasadach Oceniania  z poszczególnych przedmiotów.
  Uczniowie zostali zapoznani z ww zasadami na zajęciach z wychowawcą oraz na pierwszych lekcjach z nauczycielami poszczególnych przedmiotów.
 3. Monitorowanie postępów uczniów, sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów określają zapisy w PZO poszczególnych przedmiotów.
 4. Rodzice ucznia informowani są o jego postępach w nauce przez e-dziennik.
 5. Odsyłanie nauczycielom wykonanych prac
 1. Nauczyciel wyznacza termin odesłania zadanej pracy przez MS Teams. Uczeń odsyła zdjęcie lub skan pracy do lekcji, której dotyczy praca, wykonuje pracę bezpośrednio w aplikacji lub w inny wskazany przez nauczyciela sposób.

Prace nadesłane w inny sposób niż wskazany przez nauczyciela nie będą oceniane.

 1. Praca jest oceniana zgodnie z kryteriami ustalonymi przez nauczyciela.
 2. Nieodesłanie pracy w terminie bez pisemnego poinformowania nauczyciela (poprzez e-dziennik lub MS Teams) o problemach z odesłaniem pracy skutkuje ocena niedostateczną (tzn.1).
 3. Nieodesłanie pracy po ustalonym ponownie z uczniem lub rodzicem czasie skutkuje ocena niedostateczną
 4. Zdjęcie lub skan pracy ma być czytelne, zdjęcie wykonuje się nad zeszytem (nie z boku, przy dobrym oświetleniu).

 

 

 

 

 • Na terenie Gminy Złotniki Kujawskie został uruchomiony Punkt Konsultacyjny działający zdalnie.

  Jeśli potrzebujesz wsparcia zadzwoń lub napisz email!!!!

  Psycholog - środa 16.00-19.00       tel. 604 10 17 17  

   

Materiały pomocnicze dla rodziców, wspomagające naukę zdalną dzieci i młodzieży potrzebujących szczególnego wsparcia

Rodzicu!

 1. wytłumacz dziecku obecną sytuację, wspomagaj dziecko każdego dnia i w różnych sytuacjach
 2. Pozostań w kontakcie z wychowawcą i nauczycielami. Udostępnij im swój numer telefonu, adres mailowy, korzystaj z dziennika elektronicznego, sprawdzaj stronę internetową szkoły.
 3. Zgłaszaj szkole na bieżąco swoje spostrzeżenia i wnioski, w szczególności dotyczące przebiegu uczenia na odległość, np. trudności techniczne, zasoby i możliwości sprzętowe dostępne dla Twojego dziecka.

​​

Szczegółowe zasady pracy z dziećmi potrzebującymi szczególnego wsparcia

 1. Uczeń słabowidzący
 1. Rodzicu możesz skontaktować się z nauczycielem poprzez e-dziennik, telefon w celu wsparcia, pomocy i udzielania porad. Dla Ciebie zostaną udostepnione  karty pracy dla dziecka wraz z instruktażem, jak ćwiczyć z nim e pisemne scenariusze   z opisem jak wykonywać ćwiczenia w domu. Część zadań wykonywać będą dzieci w dostępnych, wskazanych przez nauczyciela aplikacjach internetowych.
 2. Twoje dziecko ma zorganizowaną pracę zdalną za pośrednictwem „Discord” z nauczycielem poprzez spotkania grupowe i indywidualne.
 3. Dziecko ma kontakt zarówno z wychowawcą jak i z pozostałymi nauczycielami poszczególnych przedmiotów.
 4. Rodzicu! Pamiętaj aby przestrzegać stosowania przerw czasowych w trakcie wykonywania czynności angażujących wzrok, aby nie obciążyć go nadmiernie.
 5. Ze względu na większą męczliwość wzroku uczeń z ewentualną treścią lektury w miarę możliwości powinniście  stosować audiobooki.
 6. Postaraj się  unikać presji czasowej w związku z wykonywanymi w domu zadaniami gdyż dziecko może potrzebować na nie więcej czasu.
 7. Rodzicu rozwijaj umiejętności przydatne w życiu codziennym
 8. Wspomagaj rozwój społeczny w zakresie komunikacji, umiejętności współpracy, samoobsługi, wyjaśniaj normy społeczne i zasady funkcjonowania w grupie
 9. Nie wyręczaj dziecka  - ćwicz samodzielność i samoobsługę. Zachęcaj dziecko do samodzielności, pokonywania trudności, wytrwałości a w przypadku zniechęcenia się do podejmowania kolejnych prób mimo niepowodzeń
 10. Pamiętaj, aby stosować kontrasty barwne na stanowisku pracy dla umożliwienia lepszej orientacji  (np. pod białą kartką czarny blat lub czarna podkładka)
 11. Rodzicu pamiętaj, aby dbać o otoczenie, w którym znajduje się dziecko aby było równomiernie oświetlone (czy to przy pomocy światła naturalnego, czy sztucznego, a w miarę potrzeb stosować dodatkowe oświetlenie punktowe, np. lampkę z regulowanym ramieniem, z regulowanym natężeniem światła  kloszem zapobiegającemu oślepieniu)
 12. Pozwalaj dziecku poznawać świat przez dotyk,słuch, zapach, smak
 13. Zachęcaj dziecko do systematycznego uczenia się. Nagradzaj za pilność, systematyczność i samodzielną naukę.

 

 1. Uczeń z opóźnionym rozwojem mowy i ogólnie niższymi osiągnięciami rozwojowymi
  1. Rodzicu! Wzbogacaj zasób słownictwa, poszerzaj wiadomości o najbliższym środowisku społeczno-przyrodniczym oraz umiejętność wypowiadania się poprzez czytanie książek, rozmowy o otaczającym świecie, uczestniczenie w zabawach tematycznych np. w sklep, w warsztat itp.
  2. Dostrzegaj nawet minimalne osiągnięcia i zwracaj uwagę na wysiłek dziecka, często chwal dziecko, unikaj negatywnego etykietowania
  3. W trakcie wykonywania zadań eliminuj z otoczenia bodźce rozpraszające uwagę, rób częste przerwy, często zmieniaj rodzaj wykonywanych zadań
  4. Sprawdzaj rozumienie poleceń, cierpliwie udzielaj dodatkowych wyjaśnień lub podpowiedzi
  5. Pamiętaj, że podstawową formą pracy z dzieckiem jest zabawa, wykorzystuj sytuacje dnia codziennego -rozwijaj umiejętności związane z nazywaniem części ciała, określaniem położenia przedmiotów w przestrzeni w trakcie zabaw, podczas ubierania się
  6. Systematycznie wykonuj ćwiczenia zalecane przez logopedę, utrwalaj w codziennych sytuacjach prawidłową wymowę
  7. Pozwól dziecku wykonywać różne prace plastyczne (malowanie,rysowanie, wycinanie, klejenie, lepienie)
  8. Rozwijaj umiejętności matematyczne w formie zabaw, ćwicz nazywanie kolorów, kierunków w trakcie zabaw i codziennych sytuacjach
  9. Zachęcaj do aktywnego spędzania czasu i bądź współuczestnikiem zabaw
  10. Poszerzaj zasób wiadomości dziecka o otaczającym go świecie (książki, filmy, obserwacje przyrodnicze, prace domowe i ogrodowe). Zachęcaj do dłuższych, bardziej rozbudowanych wypowiedzi
  11. Ograniczaj bodźce podczas wykonywania zadań, wyłącz telewizor, zamknij pokój, siedź przy dziecku, udzielaj dodatkowych wyjaśnień, nie wykonuj zadań za dziecko
  12. Ustal z dzieckiem harmonogram dnia i szczegółowo go przestrzegaj
  13. Bądź spokojny i cierpliwy, pozwól dziecku wyrażać swoje uczucia i radzić sobie z trudnymi emocjami

 

 1. Uczeń nadpobudliwy

 

Rodzicu:

 1. pozwól dziecku wyrażać swoje uczucia i naucz nazywania ich, spróbuj ułatwić dziecku radzenie sobie z trudnymi emocjami np. złość, ale również pomagaj w zrozumieniu uczuć innych ludzi,
 2. kontroluj swoje emocje podczas kontaktów z dzieckiem,
 3. dostrzegaj osiągnięcia dziecka na innym polu niż tylko nauka, chwal dziecko za wszystko co uda mu się wykonać,
 4. ustal z dzieckiem jasne i proste (zrozumiałe dla niego ) zasady i  reguły zachowania, oraz ustal konsekwencja, które będzie ponosił w przypadku nieprzestrzegania ich, często o nich przypominaj, zwracaj uwagę na możliwe następstwa niewłaściwego zachowania
 5. dostrzegaj i uwypuklaj mocne mocne strony dziecka, nagradzaj w formie pochwały osiągnięcia będące efektem jego własnej pracy, aby wzmacniać poczucie własnej wartości i kompetencji
 6. mobilizuj dziecko do podejmowania kolejnych prób mimo trudności czy niepowodzeń,
 7. zaspokajaj potrzebę ruchu poprzez wspólne zajęcia sportowe np. jazda na rowerze, na rolkach , spacery itp., proponuj mu zabawy wyciszające: lepienie, rysowanie, wycinanie,
 8. Podczas pracy z dzieckiem wydawaj mu proste polecenia, pamiętaj, żeby je powtórzyć. W razie skomplikowanych poleceń, idealnym rozwiązaniem byłoby pokazanie jak można podzielić wykonanie pracy na etapy.
 9. okazuj dziecku jak najczęściej , że go kochasz,
 10. zapewnij atmosferę akceptacji i spokoju,
 11. dostosuj obowiązki dziecka do jego możliwości,
 12. staraj się, aby świat, w którym żyje dziecko był uporządkowany, znana pora wstawania, posiłków, kładzenia się spać,
 13. zapewnij dziecku spokój: nie słuchaj głośnej muzyki, ciągle grającego telewizora, komputera,
 14. daj możliwość dziecku skupienia się na jednej czynności,
 15. staraj się mówić do niego konkretnie, krótko,
 16. wprowadź w domu zwyczaj planowania dnia,
 17. zorganizuj dziecku dobre miejsce do pracy: jasne, uporządkowane,
 18. rozwiązuj sytuacje konfliktowe zaraz po nastąpieniu takiej sytuacji.

​​

PORADNIK DLA RODZICÓW KLAS I-III   POBIERZ

 

 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Wrzesień 2023
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Imieniny

Szukaj nas na