Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Dokumenty

 Regulaminu dowozu i odwozu uczniów do szkół na terenie gminy Złotniki Kujawskie  

Standardy Ochorny Małoletnich 

Standady Ochrony Małoletnich w SP w Gniewkowcu

Standardy ochrony-wersja skrócona

Wykaz instytucji

 

Poradnik " Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów”.

 

Statut Szkoły 11.04.2023
 

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania 11.04.2023
 

KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA UCZNIA   wersja z 19.02.2020 r.

BEZPIECZNA SZKOŁA 
Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i  cyfrowego uczniów
  (MEN 2019)

 

Wykaz instytucji, do których można zgłosić się o wsparcie w sytuacjach wymagających
pomocy psychologiczno – pedagogicznej i wychowawczej

Procedura uzyskiwania zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego

 

Procedury bezpieczeństwa w szkole 01.09.2018

DUPLIKATY

Aby otrzymać duplikat legitymacji szkolnej i karty rowerowej należy dokonać wpłaty na konto szkoły, pobrać wniosek, załączyć 1 zdjęcie i dostarczyć do sekretariatu szkoły.

                     Legitymacja szkolna -  http://gniewkowiec.pl/pliki/plik/gnwnio-legitym-1643027905.pdf

Karta Rowerowa -  http://gniewkowiec.pl/pliki/plik/gnwniosek-karta-rowerowa-1643028032.pdf

Aby otrzymać duplikat świadectwa szkolnego należy dokonać wpłaty na konto szkoły, pobrać wniosek oraz dostarczyć do sekretariatu szkoły.

 

OPŁATY ZA DUPLIKATY DOKUMENTÓW ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 marca 2008r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wydawania wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonanie tych czynności (Dz. U. Nr 67 z dnia 23 kwietnia 2008r. poz. 412)

§ 19 ust. 3. Za wydanie świadectwa (...) pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu. Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej (...) pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy wskazany odpowiednio przez dyrektora przedszkola, szkoły, komisji okręgowej lub organ dokonujący odpowiedniej czynności.

OPŁATY SKARBOWE

Dz. U. 2006 / 225 poz. 1635
Legalizacja dokumentu (duplikaty świadectw) – 26 zł
Poświadczenie własnoręczności podpisu    (duplikaty legitymacji szkolnych, kart rowerowych) – 9 zł

Szkolny wykaz podręczników na rok szkolny 2020/21

Religia - wykaz podręczników na rok szkolny 2020/2021    -   3.09.2020     

 Zestaw progamów szkolnych na rok szkolny 2020/2021

ZASADY ZDALNEGO NAUCZANIA

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA PRZECIWEPIDEMICZNE 

w czasie epidemii covid 19 Obowiązujące od 1 września 2020 roku 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny

Szukaj nas na